Below you can find logos, similar to the Vitallium 2000 Plus.

Vigie Informatique 2000 Vigie Informatique 2000 vector
Europa Plus Nizhny Novgorod Europa Plus Nizhny Novgorod vector
KNS PLUS KNS PLUS  vector
Plus Plus  vector
multimedia 2000 multimedia 2000 vector
Volga Plus Volga Plus vector
Colorplus Colorplus vector
CoPathPlus 312 CoPathPlus 312 vector
Ecoclim Plus Ecoclim Plus vector
Krakow 2000 Krakow 2000 vector
Autoplus Autoplus  vector
Centre Plus Centre Plus vector
PlusEight System PlusEight System vector
Faroudja Picture Plus Faroudja Picture Plus vector
e'plus e'plus vector