Below you can find logos, similar to the UMass 2.

Campaign UMass 125 Campaign UMass 125 vector
UMassFive College UMassFive College vector
UMass UMass vector
Campaign UMass Campaign UMass vector
UMass 1 UMass 1 vector
UMassFive UMassFive vector