Below you can find logos, similar to the STV film company.

33 udovolstviya 29 33 udovolstviya 29 vector
The Independent Film Channel The Independent Film Channel vector
Miramax films Miramax films  vector
North West Company Fund North West Company Fund vector
A Eicoff & Company A  Eicoff & Company vector
The Schwan Food Company 2 The Schwan Food Company 2 vector
Kirovogradskaya metallurgicheskaya company Kirovogradskaya metallurgicheskaya company vector
The Showband Card company The Showband Card company vector
Planters LifeSaver Company Planters LifeSaver Company vector
DDK Company DDK Company vector
Fujifilm Fujifilm  vector
The North West Company 84 The North West Company 84 vector
The Sailing Company The Sailing Company vector
Susan Loehr Filmproducts Susan Loehr Filmproducts vector
DDK company DDK company  vector