Below you can find logos, similar to the Hanshin Kohsoku.

Hanshin Machine & Construction Hanshin Machine & Construction vector