Below you can find logos, similar to the Fuji Xerox.

Xerox 14 Xerox 14 vector
Fujitsu Siemens Computers 258 Fujitsu Siemens Computers 258 vector
Fujifilm Fujifilm  vector
Fuji Television Network Fuji Television Network vector
FujiChrome FujiChrome vector
Fuji Electric Corp of America Fuji Electric Corp  of America vector
Fujifilm 239 Fujifilm 239 vector
Modi Xerox Modi Xerox vector
Fuji Electric 236 Fuji Electric 236 vector
Takefuji Takefuji vector
Fujifilm HiFD Fujifilm HiFD vector
Fujitsu Siemens Computers 254 Fujitsu Siemens Computers 254 vector
XEROX DOCUMENT NETWORK XEROX DOCUMENT NETWORK vector
Fujikura Fujikura vector
Fujifilm 240 Fujifilm 240 vector