Below you can find logos, similar to the Badel.

Badel BAP Badel BAP vector
Caixa de Sabadell Caixa de Sabadell vector
BancSabadell d'Andorra BancSabadell d'Andorra vector