Below you can find logos, similar to the Asahi Breweries.

Asahi Shimbun Asahi Shimbun vector
TV Asahi TV Asahi vector
Corning Asahi Corning Asahi vector
Asahi Kasei Asahi Kasei vector
Sapporo Breweries Sapporo Breweries vector