Below you can find logos, similar to the AAAA.

aaaa 1 aaaa 1 vector
Lahavlelaaaaaa Filter Cigarettes Lahavlelaaaaaa Filter Cigarettes vector