Below you can find logos, similar to the eCRUSH.

eCRUSH 84 eCRUSH 84 vector