Below you can find logos, similar to the Wayne State University.

Purdue University 68 Purdue University 68 vector
State of the Art State of the Art vector
Ohio Northern University 102 Ohio Northern University 102 vector
Delaware State Hornets Delaware State Hornets vector
United States Coast Guard United States Coast Guard vector
Winthrop University 81 Winthrop University 81 vector
Raad van State Raad van State vector
Eastern Washington University Eastern Washington University vector
Xavier University Xavier University vector
University of Glasgow 167 University of Glasgow 167 vector
Queen's University 62 Queen's University 62 vector
Purdue University Pete 78 Purdue University Pete 78 vector
University of Helsinki 170 University of Helsinki 170 vector
Ball State University Ball State University vector
Staffordshire University 25 Staffordshire University 25 vector