Below you can find logos, similar to the Volga Plus.

Europa Plus Nizhny Novgorod Europa Plus Nizhny Novgorod vector
KNS PLUS KNS PLUS  vector
Plus Plus  vector
VolgaWestTrans 42 VolgaWestTrans 42 vector
Colorplus Colorplus vector
CoPathPlus 312 CoPathPlus 312 vector
Ecoclim Plus Ecoclim Plus vector
Autoplus Autoplus  vector
Centre Plus Centre Plus vector
PlusEight System PlusEight System vector
Volgar-Gazprom Volgar-Gazprom vector
Faroudja Picture Plus Faroudja Picture Plus vector
e'plus e'plus vector
Birzha plus Auto 260 Birzha plus Auto 260 vector
Goodwrench Service Plus 144 Goodwrench Service Plus 144 vector