Below you can find logos, similar to the Time Plus.

Europa Plus Nizhny Novgorod Europa Plus Nizhny Novgorod vector
KNS PLUS KNS PLUS  vector
Plus Plus  vector
Times Mirror Times Mirror vector
multimedia 2000 multimedia 2000 vector
Optime Optime  vector
Volga Plus Volga Plus vector
Colorplus Colorplus vector
CoPathPlus 312 CoPathPlus 312 vector
Ecoclim Plus Ecoclim Plus vector
Autoplus Autoplus  vector
Centre Plus Centre Plus vector
PlusEight System PlusEight System vector
exen multimedia exen multimedia vector
SIM2 Multimedia SIM2 Multimedia vector