Below you can find logos, similar to the Q400 Dash 8.

Valentin Yudashkin 15 Valentin Yudashkin 15 vector
Dash Dash vector
Dash 101 Dash 101 vector
Dashboard Confessional Dashboard Confessional vector
Tadashi Tadashi vector
Mrs Dash Mrs  Dash vector
Valentin Yudashkin Valentin Yudashkin vector
Takeo Kikuchi Dash Takeo Kikuchi Dash vector