Below you can find logos, similar to the Kamei.

Kamei 39 Kamei 39 vector