Below you can find logos, similar to the INDO PLUS optica.

Europa Plus Nizhny Novgorod Europa Plus Nizhny Novgorod vector
KNS PLUS KNS PLUS  vector
Plus Plus  vector
INDO optica INDO optica vector
Volga Plus Volga Plus vector
Colorplus Colorplus vector
CoPathPlus 312 CoPathPlus 312 vector
Ecoclim Plus Ecoclim Plus vector
Autoplus Autoplus  vector
Centre Plus Centre Plus vector
Garuda Indonesia Garuda Indonesia vector
PlusEight System PlusEight System vector
Opticans Association Of America Opticans Association Of America vector
Faroudja Picture Plus Faroudja Picture Plus vector
e'plus e'plus vector