Below you can find logos, similar to the Eiropas Latvietis.

Eiropas Integracijas Birojs Eiropas Integracijas Birojs vector
Eiropas Latvietis 160 Eiropas Latvietis 160 vector