Below you can find logos, similar to the EIKI.

Hitachi Seiki Hitachi Seiki vector