Below you can find logos, similar to the BLG.

Nizhegorodoblgaz Nizhegorodoblgaz vector