Below you can find logos, similar to the Asahi Shimbun.

The Yomiuri Shimbun The Yomiuri Shimbun vector
TV Asahi TV Asahi vector
Corning Asahi Corning Asahi vector
Asahi Kasei Asahi Kasei vector
Asahi Breweries Asahi Breweries vector