Below you can find logos, similar to the Asahi Kasei.

Asahi Shimbun Asahi Shimbun vector
TV Asahi TV Asahi vector
Corning Asahi Corning Asahi vector
Asahi Breweries Asahi Breweries vector